Prezes Zarządu

Stanisław Lewandowski

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Kurowski