Fundacja Pedagogium realizuje  projekt: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, agresji dzieci i młodzieży poprzez działania twórcze i profilaktyczne” finansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach projektu nieodpłatnie organizujemy i przeprowadzamy warsztatów dramowych i warsztatów specjalistycznych, a także pogadanek i warsztatów związanych ze świadomością prawną dla młodzieży przebywającej w Ośrodkach.

Realizujemy:
– warsztaty dramowe (np. dotyczące przemocy rówieśniczej, uzależnień)
– warsztaty specjalistyczne (do wyboru, np. muzyczno-literackie, plastyczno-graficzne, sportowo-rekreacyjne)
– pogadanki i warsztaty związane ze świadomością prawną i ponoszeniem konsekwencji za swoje działania.

Dostarczamy cotygodniową ofertę działań kulturalno-oświatowych, sportowych i wolontariackich, które odbywają się na terenie Warszawy i z której mogą skorzystać Ośrodki Wychowawcze.