ul.Hoża 62/69, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
biuro@fp.org.pl

Criis

Fundacja Pedagogium

Fundacja Pedagogium prowadzi  Projekt „Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej”  finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej wspiera osoby w poszukiwaniu w sobie potencjału, żeby w ten sposób wspomóc grupy defaworyzowane, by nie były skazane na wykluczenie.