Gości na stronie

Dzisiaj21
Razem100936
Działalność 2007 Drukuj

Działalność Fundacji Pedagogium w 2007 roku

Luty 2007

Realizacja pierwszego cyklu spotkań w ramach programu profilaktycznego „Między nami – rodzicami”, ukierunkowanego na działania edukacyjne realizowane wśród dzieci i młodzieży. Pierwszy cykl spotkań odbył się pod hasłem „Krok po kroku – rozmowy z dzieckiem” w Ośrodku Socjoterapeutycznym w Marysinie Wawerskim. Przedmiotem zajęć było poruszanie zagadnień z zakresu jak pomóc dziecku by radziło sobie z własnymi uczuciami; wzmocnienie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z dzieckiem; zapoznanie się ze sposobami, które pomagają rozmawiać z dzieckiem w sytuacjach trudnych i nie tylko.

Kwiecień 2007

Organizacja I Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Futsal Zielonka Cup” o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka i Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka. Turniej był przeznaczony dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, a jego celem było powołanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych wykorzystujących szeroko rozumianą kulturę fizyczną w środowisku dzieci i młodzieży . Turniej odbył się pod patronatem oraz przy wsparciu Rady Miasta Zielonka. Mecze turniejowe odbywały się w hali sportowej w Zielonce i uczestniczyło w nich 150 uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI.

Kwiecień i czerwiec 2007

Organizacja warsztatów dla pedagogów szkolnych i wychowawców szkół licealnych i zawodowych. Warsztaty odbyły się pod hasłem: „Bezpieczna szkoła. Metody i strategie dobrej komunikacji”. Zakres warsztatów obejmował zagadnienia z komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem barier komunikacyjnych i sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole. Warsztaty połączone były z projektem dramowym „Milcz jak do mnie mówisz”, kierowanym do uczniów szkół licealnych i zawodowych. Jego głównym przesłaniem było kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczniów takich jak: praca w grupie, budowanie pozytywnych relacji wolnych od przemocy, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, akceptacja odmienności. Ogółem w warsztatach wzięło udział około 150 pedagogów szkolnych.

Maj 2007

Fundacja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Zielonka na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu imprez sportowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień. Powyższe działania realizowane były na przestrzeni okresu od 28.05 do 15.12. 2007 roku pod hasłem „Wesoły dzień sportu z programem profilaktycznym debata”.

Czerwiec 2007

  • Dzień Dziecka zorganizowany dla dzieci i rodziców będących pod opieką Ośrodka Socjoterapeutycznego pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Marysinie Wawerskim. Impreza miała charakter festynu sportowego.
  • Organizacja imprezy pod hasłem „Halowe Bity 2007”. Halowe Bity to turniej piłki nożnej halowej pomiędzy Ośrodkami Wychowawczymi, a przedstawicielami polskiej sceny hiphopowej. Trzy drużyny z Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka, które zagrały w turnieju, wybrane zostały z pośród drużyn z ligi piłki nożnej halowej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka. Drużynę hiphopowców reprezentowali: Molesta Ewenement oraz przedstawiciele Fundacji Spoko Dzieciak. Celem imprezy jest propagowanie muzyki i sportu jako alternatywy na życie dla młodzieży ze środowisk patologicznych. W trakcie imprezy odbyły się krótkie pokazy umiejętności związanych z kulturą hiphopową tj.: pokazy beatboxu, zośkarzy oraz tańca nowoczesnego i capoeiry. Na zakończenie turnieju wystąpił zespół hiphopowy Hardkorowe Brzmienie. Patroni honorowi: Fundacja Spoko Dzieciak, Fundacja Pedagogium. Patroni medialni: 4funTv, Radiostacja, Gazeta Wyborcza oraz portale internetowe.
  • Pikinik Sportowy nad Zegrzem (16-17.06.2007 r.). Piknik sportowy w ramach III etapu Konkursu Młodzi przeciwko patologiom społecznym. Organizatorem Konkursu jest Pedagogium WSPR w Warszawie. Konkurs odbywa się raz do roku i bierze w nim udział około 150 – 200 uczniów z całego kraju. 100 finalistów Konkursu uczestniczy w warsztatach edukacyjnych, których celem jest przybliżenie i poznanie metod kulturotechnicznych takich jak: drama, muzykoterapia, plastykoterapia, fotografia, sport, teatr. Idea Konkursu, ma na celu z jednej strony popularyzację wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, wychowawczej i przeciwdziałania patologiom społecznym w środowiskach młodzieżowych, z drugiej zaś poszukiwanie społecznych i środowiskowych liderów działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pragnących podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat problemów współczesnej młodzieży oraz własną oceną przyczyn postępującej patologii społecznej.

Lipiec 2007

Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu KOREKTA (Umowa nr 4/DSS z dnia 11.07.2007 r. zawarta pomiędzy Fundacją Pedagogium a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Czas realizacji zadania:11.07.2007 – 20.11.2007. Program dotyczy działań na rzecz profilaktyki problemów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych w tym narkotyków wśród młodzieży akademickiej. Autorem programu KOREKTA jest dr Krzysztof Wojcieszek, specjalista w dziedzinie programów profilaktycznych. Od 1999 roku program został wprowadzony do realizacji w warunkach uczelnianych i szkolnych. Posiada on pozytywną opinię Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie i jest zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Program będzie realizowany przy wykorzystaniu form pracy warsztatowej takich jak: mini-wykład, drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów, praca małych grupach. Projekt zakłada objęcie grupy około 2000 studentów.

Celem realizowanych działań to m.in.:

  • Kształtowanie umiejętności używania alkoholu w sposób umiarkowany
  • Ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia
  • Animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w środowisku akademickim
  • Odkłamywanie stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych
  • Uświadomienie sobie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.

Sierpień 2007

Dotacja z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 168 000 zł na realizację warsztatów szkoleniowych i paneli edukacyjnych dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników samorządowych pod hasłem „Patologie Społeczne XXI Wieku – Etiologia, Symptomatyka, Profilaktyka” (Umowa nr 20/ZPZ/stow./2007/3641 z dnia 13.08.2007 zawarta pomiędzy Fundacją Pedagogium a Ministerstwem Zdrowia- Departament Zdrowia Publicznego)
Program dotyczył problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży wynikających z używania środków odurzających i substancji psychotropowych, infoholizmu, stresu, agresji, prostytucji itp.

Październik 2007

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 18 000 na realizację projektu „Warszawa Janusza Korczaka” (5.10.2007 – 10.12.2007).

Listopad 2007

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 43 000 zł na realizację projektu „Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych wzorców w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz społeczeństwa”. (Umowa nr DMB-ZZ-MB-8590/2007 z dnia 27.11.2007 r. zawarta pomiędzy Fundacją Pedagogium a Ministerstwem Edukacji Narodowej). Czas realizacji zadania: 26.11.2007 – 31.12.2007.

Grudzień 2007

Organizacja na pl. Teatralnym w Warszawie we współpracy z Urzędem Miasta Warszawy świątecznej imprezy Bożonarodzeniowej dla młodzieży ukierunkowanej na tematykę profilaktyki, animacji środowiskowej, integracji rodziny itp.

Działalność 2007 (pdf)

Sprawozdanie z działalności 2007 (pdf)

 
Fundacja PedagogiumPedagogiumAZS Środowisko Warszawa