Gości na stronie

Dzisiaj21
Razem100936
Działalność 2006 Drukuj

Działalność Fundacji Pedagogium w 2006 roku

  1. Współfinansowanie publikacji naukowej autorstwa Wojciecha Sroczyńskiego pt. „Pedagogika środowiskowa. Kategoria środowiska w teorii polskiej pedagogiki społecznej” (Warszawa 2006).
  2. Nawiązanie współpracy z Radiem Warszawa Praga oraz z Archidiecezją Warszawsko-Praską. W ramach tej współpracy Fundacja brała udział przy organizacji dwóch koncertów:

    1. Uroczysty Imieninowy Koncert Papieski „A to Polska właśnie” Inicjatywa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Biskupa Warszawsko-Praskiego.Organizatorzy: Diecezja Warszawsko-Praska reprezentowana przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu oraz Radio Warszawa Praga.
    2. „Widowisko artystyczne w 25-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego połączone ze spotkaniem opłatkowym środowisk twórczych i sportu”. Inicjatywa Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Warszawsko-Praskiego. Organizatorzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Radio Warszawa Praga.
  3. Podjęcie współpracy z trenerami dramy w zakresie przygotowania grup aktorskich i warsztatowych do realizacji projektu dramowego „Milcz jak do mnie mówisz”. Projekt ten powstaje w ramach planowanych działań o profilu profilaktyczno – resocjalizacyjnym.
  4. Prowadzenie rozmów z przedstawicielami Ośrodka Socjoterapeutycznego pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Marysinie Wawerskim, ul. Azaliowa 17 reprezentowanym przez Siostry Felicjanki na temat współpracy w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
  5. Wystosowanie pisma do Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w sprawie nabycia praw do lokalu na działalność świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami w wychowaniu.

Działalność 2006 (pdf)
Sprawozdanie z działalności 2006 (pdf)

 
Fundacja PedagogiumPedagogiumAZS Środowisko Warszawa