O Fundacji

Fundacja Pedagogium rozpoczęła swoją działalność w 2006 r. Założycielem Fundacji jest Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Inspiracją do założenia Fundacji była trudna sytuacja wielu polskich rodzin skutkująca marginalizacją ekonomiczną, kulturową i społeczną dzieci i młodzieży. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pedagogium WSPR w Warszawie współczesna polska młodzież przeżywa swoisty kryzys tożsamości. Badania pokazały, że w przypadku znalezienia się w tarapatach życiowych młodzież wskazuje rówieśników, jako te osoby, u których w pierwszej kolejności szukałaby pomocy i wsparcia. Na drugim miejscu znajdują się rodzice, na trzecim sympatia, a na czwartym rodzeństwo. Dalsze miejsca to: psycholog, ksiądz, pedagog i nauczyciel. Wyniki tych badań skłoniły Fundację do zajęcia się problemem działań profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, ale także szkoleniowych i edukacyjnych.

więcej..